Juttusarja alkaa: Innovoiva Suomi ratkoo keväällä energiahaasteita

Mistä energia-alan suomalaisista ratkaisuista sinun pitäisi tietää? Tekniikan Akatemian Innovoiva Suomi kertoo sen sinulle.

Maailmassa painitaan samanaikaisesti useiden valtavien yhteiskunnallisten haasteiden kanssa. Ilmasto muuttuu, uusiutumattomat energiavarat ehtyvät, länsimaiden väestöt ikääntyvät ja toisaalta maailman väkiluku jatkaa kasvuaan koetellen maapallon kantokykyä. Taloudellinen ja poliittinen epävakaus ja sen ennakoimattomuus nivoutuvat haasteiden ketjuun.

Tekniikan Akatemia TAF aloittaa uudessa Innovoiva Suomi -digijulkaisussaan juttusarjan, jossa esitellään suomalaisia teknologian ratkaisuja mittaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Suurimmat nykyajan ongelmat ovat maailmanlaajuisia vyyhtejä, joissa useat tekijät vaikuttavat samanaikaisesti toisiinsa. Valtavia haasteita ei useimmiten voiteta yksittäisillä innovaatiolla, mutta kukin valtio ja yhteiskunta voi tuoda oman panoksensa ratkaisujen kokonaisuuteen.

Juttusarjan tavoitteena on tarjota maailmanlaajuiseen ratkaisujen palapeliin suomalaisia paloja, joilla ihmisten elämää voidaan askel askeleelta muuttaa paremmaksi ja kasvua kestävämmäksi – teknologian ja ennakkoluulottomien innovaatioiden avulla. Suomen innovaatiotoiminta on monilla mittareilla maailman kärkeä ja meillä tehdään jatkuvasti uraauurtavaa tutkimusta useilla teknologian aloilla.

Kevään teemana energia

Innovoiva Suomi -juttusarja paneutuu yhteen suureen haasteeseen kerrallaan. Kevään 2016 teemana on energia.

”Maailman energiajärjestelmien on oltava päästöttömiä vuonna 2050.”

Yhteiskuntamme sellaisina kuin ne tunnemme, perustuvat energian tuotantoon ja hyödyntämiseen lähes kaikessa, mitä teemme. Maailmamme pyörii fossiilisilla energialähteillä, joiden osuus maailman primäärienergian kulutuksesta on noin 80 prosenttia. Vain viidesosa energiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä ja ydinvoimasta. Energia-alan suurin haaste onkin fossiilisista energialähteistä luopuminen ja siten ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Pariisin ilmastokokouksessa päästiin joulukuussa historialliseen sopuun, kun ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman valtiot ilmoittivat osallistuvansa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tavoite maapallon keskilämpötilan noususta rajoitettiin 1,5 asteeseen aiemman kahden asteen sijasta. Aalto-yliopiston energiatekniikan ja -talouden professori Sanna Syri muistuttaa, että tavoitteet ovat erittäin kovat.

”Maailman energiajärjestelmät pitäisi saada päästöttömiksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä, ja teollisuusmaissa jo sitä ennen, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajata 1,5 asteeseen.”

Toimintaympäristön muuttamista vaikeuttaa se, että energiakenttään ja sen ratkaisuihin vaikuttavat suoraan ja erittäin vahvasti poliittinen tahto ja raha.

”Pariisin sopimuksesta huolimatta meillä ei ole vielä selkeitä sitoumuksia siitä, että jokaisen maan on vähennettävä päästöjään. Energia-alan investoinnit ovat myös hyvin suuria ja pitkäkestoisia. Voimalaitosten elinikä on kymmeniä vuosia, ja rahoituksen saaminen uudelle teknologialle on vaikeaa”, Syri huomauttaa.

Energiatekniikan ja -talouden professori Sanna Syri.
Energiatekniikan ja
-talouden professori
Sanna Syri.

Kun haasteet ovat kovat ja tavoitteet korkealla, teknologian ja uusien innovaatioiden merkitys korostuu. Suuria läpimurtoja on mahdollista tehdä myös nopeasti.

”Kymmenen vuotta sitten ei olisi voitu ennustaa, että erityisesti aurinkosähkön kustannukset laskisivat radikaalisti nykytasolleen. Aurinkokennojen massavalmistus ja sen myötä halpeneminen ovat myönteisiä yllätyksiä, jotka nyt muuttavat maailmaa”, Syri kannustaa.

Vaikka fossiilisen energian voimaloita rakennetaan maailmanlaajuisesti vielä paljon ja vaikka Kiina kuluttaa kivihiiltä lähes yhtä paljon kuin koko muu maailma yhteensä, pienetkin osaratkaisut ympäristön ja ihmisen tulevaisuuden hyväksi ovat tärkeitä.

”Suomella on paljon annettavaa puhtaisiin energiaratkaisuihin ja puhtaan teknologian vientimarkkinoille”, Syri toteaa.

Teksti: Laura Manas

Tämän juttusarjan osat löydät helposti ”Teema: energia” -kategoriasta. Sarjan tulevissa osissa esitellään suomalaisia energia-alan ratkaisuja. Innovoiva Suomi -digilehdessä julkaistaan kevään aikana myös laajempia artikkeleita suomalaisesta innovaatiotoiminnasta ja 24.5.2016 jaettavasta Millennium-teknologiapalkinnosta.

Lataa pdf.