Pääomaa energiaratkaisulle

Veera Hoffmeister työskentelee liiketoiminnan kehitystehtävissä Suomen SEB:ssä ja vastaa markkinoinnista ja viestinnästä sekä yritysvastuusta.
Kuva: Teemu Lukkala.

Veera Hoffmeister
Business development
SEB

Innovatiiviset ja nerokkaat yksilöt sekä tiedeyhteisöjen ja yritysten luova poikkitieteellinen yhteistyö ovat avainasemassa, kun ratkaisuja yhteiskunnassa vallitseviin ongelmiin etsitään. Innovaatioiden syntymisessä, ja myöhemmin laajamittaisten vaikutusten aikaansaamisessa, keskeinen myötävaikuttaja on myös rahoitus. Kirjassaan ”The Innovators” Walter Isaacson toteaa, että digitaaliselle ajalle lähes yhtä tärkeää kuin mikrosirun keksiminen, oli venture capital -rahoitusmuodon luominen. Kaikki innovaatiot tarvitsevat pääomia, eri tahoilta eri kehityksen vaiheissa. Pääomamarkkinoilla – sijoittajilla, instituutioilla ja pankeilla – on tärkeä rooli pääomien kanavoimisessa niihin investointeihin ja teknologioihin, joille yhteiskunnassa on kysyntää ja tarvetta ja jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta.

Energiaan liittyvät haasteet on laajasti tunnistettu myös rahoitustoimialalla. Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä viime vuoden lopulla moni rahoituslaitos julkaisi kantansa fossiilisten polttoaineiden tukemisen vähentämiseksi tai ilmaisi kasvutavoitteensa uusiutuvien energiamuotojen rahoittamiseen tulevina vuosina. Myös SEB vahvisti kantansa hiilipäästöihin uudistetussa julkilausumassaan, joka käsittelee ilmastonmuutosta. Lausunnossa todetaan, että jatkossa SEB ei aloita uutta liikesuhdetta yhtiön kanssa, jonka toiminnasta valtaosa on hiilikaivoksissa eikä rahoita uusia hiilivoimaloita, elleivät ne käytä merkittävästi hiilipäästöjä vähentäviä teknologioita.

”Kestävää kehitystä noudattavat yritykset ovat menestyneempiä ja vähäriskisempiä.”

Energiahaasteet ulottuvat tavallisten kansalaisten ja yritysten tietoisuuteen, mikä lisää painetta yksityistä ja eläkepääomaa sijoittaville tahoille kanavoida sijoituksiaan kohteisiin, jotka tukevat energiaongelman ratkaisua. Kysyntä alkaa luoda tarjontaa. Yhä kasvava määrä institutionaalisia sijoittajia on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Toisaalta Nasdaq OMX:n mukaan sijoittajia, jotka ovat integroineet vastuullisuusperiaatteet sijoitusstrategiaansa, on kansainvälisestä sijoittajakunnasta vasta murto-osa. Kun tämä joukko kasvaa, voi pääomia kohdentua lisää aloille, joilla luodaan kestävän kehityksen innovaatioita.

Suomea sitovat hiljattain allekirjoitetun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta kulutuksesta. SEB tukee paikallista elinkeinoelämää Suomessa rahoittamalla uusiutuvan energian tuotantoa. Yhtenä Suomen suurimmista tuulivoiman rahoittajista SEB toimii yhteistyössä useiden eri tuulivoimatuottajien kanssa lähes 20 tuulipuistossa. SEB on myös rahoittanut hiljattain valmistuneita Vantaan Energia Oy:n jätevoimalaitosta sekä Keravan Energia Oy:n biovoimalaitosta, jotka vähentävät pääkaupunkiseudun riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Rahoitustoimialalla lisääntyy näkemys siitä, että pitkällä aikavälillä kestävää kehitystä toiminnassaan noudattavat yritykset ovat menestyneempiä ja vähäriskisempiä. Ilmastonmuutos tuo uusia kasvumahdollisuuksia muun muassa puhtaan teknologian sovelluksille, mutta pakottaa yritykset myös kehittämään toimintaansa välttääkseen haitallisten liiketoimintojen ja tuotantolaitosten jäämistä omistajien ja rahoittajien tappioksi.

Veera Hoffmeister työskentelee liiketoiminnan kehitystehtävissä Suomen SEB:ssä ja vastaa markkinoinnista ja viestinnästä sekä yritysvastuusta. SEB on Tekniikan Akatemia TAF:n yrityskumppani.