Ratkaisu: Älykäs asuinalue säästää aikaa ja energiaa

Kestävä kehitys on Fiksun Kalasataman ydintavoite. Autopaikoista kolmannes on varattu sähköautoille ja älykäs sähköverkko säästää
energiaa. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Voima Graphics Oy.

Fiksusta Kalasatamasta kehittyy parhaillaan Helsingin Smart City -kaupunginosa.

Sana älykkyys saa aivan uudenlaisen merkityksen Helsingin Kalasatamassa. Fiksujen ratkaisujen koelaboratorioksi suunnitellussa kaupunginosassa kaikesta elämiseen ja asumiseen liittyvästä halutaan tehdä niin resurssiviisasta, että asukkailta säästyy päivässä tunti aikaa johonkin kiinnostavampaan kuin paikasta toiseen liikkumiseen tai ruokaostosten tekemiseen. Kun eläminen on kätevää ja joustavaa ja erilaiset sähkölaitteet yhteydessä toisiinsa, säästyy myös energiaa.

Fiksu Kalasatama on Helsingin kaupungin hanke, jossa etsitään uusia ratkaisuja kestävään kehitykseen, energiakäyttäytymiseen ja jätteiden hyötykäyttöön. Alueelle rakennetaan vuoteen 2030 mennessä asuntoja 20 000 ihmiselle ja työpaikkoja 8000:lle.  Tällä hetkellä Kalasatamassa asuu jo kolme tuhatta ihmistä.

1) Minkä energiahaasteen Fiksu Kalasatama ratkaisee, ohjelmapäällikkö Veera Mustonen?

”Kalasatama johdattaa kohti tehokkaampaa ja tiedostavampaa tapaa käyttää energiaa. Kaupunginosasta tulee Suomen ensimmäinen älykkäiden energiajärjestelmien mallialue, jolla yhdistyvät muuan muassa yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista, ekotehokas kaukolämmitys ja -jäähdytys, älykäs kauko-ohjattava muuntamo sekä sähköautoverkosto. Aurinkovoimalaan avataan kevään 2016 aikana myös Pohjoismaiden suurin energiavarasto, jonka akkuihin pystytään säilömään uusiutuvaa energiaa.”

2) Miten ihmisten elämänlaatu kohenee?

”Tavoitteena on, että Kalasataman asukkaalta säästyy älykkäiden ratkaisujen avulla tunti aikaa päivässä. Mahdollisuudet hallita omaa arkea paranevat jaettavien sähköautojen, parempien etätyömahdollisuuksien, läheltä löytyvien palvelujen ja kotiin tuotavien ruokaostosten avulla. Kaikki ratkaisut säästävät lisäksi energiaa, ja omaa energiankulutustaan voi helposti seurata. Työpaikalta käsin voi tarkistaa, ettei hella jäänyt päälle, ja lomalla ollessa eteisen valon voi hetkeksi sytyttää karkottamaan kutsumattomia vieraita. Kun tietoisuus omasta energiankulutuksesta paranee, rahaa säästyy ja omatunto rauhoittuu.”

3) Miten ratkaisut tukevat kestävää kehitystä?

”Kaikilla kaupunginosan ratkaisuilla pyritään säästämään luonnonvaroja ja ehkäisemään hiilidioksidipäästöjä.

Fiksu Kalasatama on myös sosiaalisesti kestävä. Asukkaita kannustetaan mukaan kokeilemaan ja kehittämään uutta teknologiaa. Sosiaalista yhteisöä halutaan luoda ja vahvistaa tarjoamalla omassa kaupunginosassa sopivia tiloja monenlaisille harrastuksille ja kohtaamisille. Tärkeässä roolissa ovat etenkin tilojen joustava jakaminen. Usein ihmisten pelkona on, että omalta asuinalueelta puuttuu elämä. Kalasatamasta halutaan luoda elävä.”

Kalasatama_ilmakuva_Suomen ilmakuva
Kalastama nyt (ylimmäinen kuva) ja havainnekuva valmiista kaupunginosasta. Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki / Suomen ilmakuva ja Voima Graphics Oy.
Kalasatama nyt (ylempi kuva) ja havainnekuva valmiista kaupunginosasta (alempi kuva).
Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki / Suomen ilmakuva ja Voima Graphics Oy.

 

4) Millaiseksi Fiksu Kalasatama on näkemyksesi mukaan kehittynyt kymmenen vuoden päästä?

”Uskon, että Kalasatamasta on muodostunut jo todellinen kokeilulaboratorio, jossa on otettu käyttöön jo useita ympäristön ja sosiaalisten suhteiden kannalta kestäviä urbaaneja palveluita. Kaupunginosassa on tällöin jo noin 10 000 asukasta. Autoja on selvästi vähemmän kuin muilla asuinalueilla ja jaettavat sähköautot ovat aktiivisesti käytössä. Uskon, että asuinalueella hyödynnetään runsaasti palvelullistettua jakamistaloutta, joka säästää energiaa: kaupunkiviljelmiä, uusia digisovelluksia liikennevälineiden ja ruuan jakamiseen sekä ihmisten kohtaamiseen.”

5) Onko samankaltaisia älykkäitä kaupunkikokonaisuuksia rakennettu muualla maailmassa?

”Fiksuja kaupunginosia ovat esimerkiksi Tukholmassa rakenteilla oleva Royal Seaport ja Kööpenhaminan uusi Nordhavn. Näillä asuinalueilla on painotettu vielä vahvemmin energiaratkaisuja, kun taas Kalasatamassa lähtökohtana ovat innovatiiviset palvelut, jotka sitten tukevat myös energian säästämistä.

Fiksut kaupunginosat joissa painotetaan myös sosiaalista kestävyyttä, ovat melko lailla pohjoismainen ilmiö. Muualla maailmassa vastaavanlaiset asuinalueet perustuvat yleensä energiatehokkuuteen ja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin.”

Teksti: Laura Manas

Lataa pdf.

Tämän juttusarjan osat löydät helposti ”Teema: energia” -kategoriasta.